zalo-icon
phone-icon

Mẫu trích biên bản họp chi bộ chuẩn nhất, mới nhất năm 2023

Mẫu trích biên bản họp chi bộ là biểu mẫu biên bản cần được lập ra sau mỗi buổi họp sinh hoạt Đảng. Vậy mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất như thế nào? Quý khách hàng có thể tham khảo nội dung sau của Luật Thành Công.

Biên bản họp chi bộ là gì?

Biên bản họp chi bộ là biên bản cần lập sau mỗi cuộc họp sinh hoạt chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ do thư ký cuộc họp ghi chi tiết, cụ thể, chính xác, khách quan. Khi ghi biên bản, thư ký phải ghi trung thực nội dung, không được thêm, bớt nội dung, không được áp đặt quan điểm chủ quan của mình vào biên bản cuộc họp.

Trích biên bản họp chi bộ

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định, đại hội chi bộ được tổ chức 5 năm hai lần và do chi ủy triệu tập, nơi không có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Được sự đồng ý của đảng ủy cơ sở, có thể tổ chức trước hoặc hoãn, nhưng không quá sáu tháng. Có thể thấy, đại hội chi bộ được tổ chức thường kỳ, được đảng ta coi trọng từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện.

Đại hội đảng phải được tổ chức và điều hành thành công, đó là yêu cầu phải có trong công tác chuẩn bị. Vì vậy, việc chuẩn bị và triệu tập đại hội đảng phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, an toàn, không chạy theo hình thức, không lãng phí. phát huy trí tuệ của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên các cấp và trách nhiệm.

Mẫu trích biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY………………………………………

CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

    1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng …../20/…….

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:……………………………………………………………………………..

– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

    1. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-……………………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-……………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

…………………………………………………………………………………………………………………..

    1. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA

 

 

THƯ KÝ

 

 

 

 

Tải ngay mẫu biên bản chi bộ tại đây

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu biên bản họp chi bộ“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc giữa 2 bên

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710