zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy phép lao động 2023

Mẫu giấy phép lao động là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

Mẫu giấy phép lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
——————–

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

S:

No:

 

 

 

 

Ảnh màu 4 cm x 6 cm

Colour photo

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

S:

No:

8. Chức danh công việc: ……………………………………………………

Job title

9. Thời hạn làm việc từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

 

Period of work from (day/month/year)

to (day/month/year)

 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ……………………………………………………

Full name (in capital letters)

10. Tình trạng giấy phép lao động:

Work permit status

 

2. Giới tính: Nam ………………… Nữ: …………………………………….

Cấp mới □

New issuance

Cấp lại □

Re-issuance

Gia hạn □

Ex-issuance

 

Sex

Male

Female

 

Ngày… tháng… năm…

……(1)…..

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)

 

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………..

Date of birth (day/month/year)

4. Quốc tịch hiện nay: ………………… Số hộ chiếu ……………………..

 

 

 

 

 

Nationality

Passport number

 

 

5. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………..

Working at enterprise/organization

6. Địa điểm làm việc: …………………………………………………………

Working place

 

 

7. Vị trí công việc:

Job assignment

Nhà quản lý □

Manager

Giám đốc điều hành □

Excutive

 

 

 

Chuyên gia □

Expert

Lao động kỹ thuật □

Technical worker

 

 

Trong đó, hình thức làm việc: ………………………………………………

In which, working form

 

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu giấy phép lao động”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm hiểu chi tiết: Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710