zalo-icon
phone-icon

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất 2024 hiện nay

Cũng Hãng Luật Thành Công tìm hiểu mẫu biên bản vi phạm hành chính phát hành mới nhất hiện nay. Ngoài ra hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm khi nào cần lập và giải đáp một số vấn đề liên quan đến việc lập biên bản vi phạm hành chính.

Khi nào phải lập Biên bản vi phạm hành chính?

Theo Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền phải lập biên bản ngay lập tức, trừ khi không cần thiết.

Nếu vi phạm hành chính được phát hiện thông qua các phương tiện kỹ thuật hoặc nghiệp vụ, biên bản vi phạm hành chính sẽ được lập ngay sau khi xác định được người hoặc tổ chức vi phạm.

Trong trường hợp vi phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển hoặc tàu hỏa, người chỉ huy tàu hoặc thuyền trưởng phải lập biên bản và gửi cho người có thẩm quyền để xử phạt khi tàu về đến đích.

Biên bản vi phạm hành chính phải có ít nhất 2 bản, được ký bởi người lập biên bản và người hoặc tổ chức vi phạm; nếu người vi phạm không ký được, điểm chỉ sẽ được ghi vào biên bản. Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, họ cũng phải ký vào biên bản. Trong trường hợp biên bản có nhiều tờ, những người này cũng phải ký vào từng tờ.

Nếu họ từ chối ký, người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, cần giao cho người hoặc tổ chức vi phạm 01 bản. Nếu trường hợp vi phạm không nằm trong thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, cần chuyển ngay cho người có thẩm quyền để tiến hành xử phạt.

Đối với trường hợp người chưa đủ tuổi vi phạm hành chính, biên bản cũng sẽ được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. Nếu không có cha mẹ hoặc người giám hộ, biên bản sẽ được gửi cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2024/02/mau-bien-ban-vi-pham-hanh-chinh.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710