zalo-icon
phone-icon

Mẫu bản cam kết bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình

Việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình thay cho xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của chúng ta. Bài viết này Luật Thành Công xin phép được trình bày về Mẫu bản cam kết bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình

Quy định cụ thể

Biện pháp quản lý tại gia đình được áp dụng cho nhóm người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, sử dụng trái phép chất ma túy, miễn là họ đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Tự nguyện thừa nhận hành vi vi phạm và thể hiện sự hối lỗi thành thật.
  • Có điều kiện sống thuận lợi để thực hiện biện pháp.
  • Cha mẹ hoặc người giám hộ có điều kiện và tự nguyện chấp nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

Cam kết theo nghị định 120/2021/NĐ-CP

Theo Điều 24, cha, mẹ hoặc người giám hộ cần lập bản cam kết về việc thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình. Bản cam kết này bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Đảm Bảo Điều Kiện Sống: Cam kết phải đảm bảo các điều kiện sống theo quy định, bao gồm môi trường sống và cơ sở vật chất phục vụ cho việc giáo dục và quản lý người chưa thành niên.
  • Phối Hợp Giáo Dục: Cam kết cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức hoặc cá nhân được phân công để giám sát và giáo dục người chưa thành niên. Tổ chức hoặc cá nhân này có trách nhiệm hướng dẫn và đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp.
  • Báo Cáo Định Kỳ: Cam kết bao gồm việc báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình quản lý của người chưa thành niên khi có yêu cầu. Thông tin báo cáo phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật định kỳ.
  • Nhiệm Vụ Giáo Dục và Quản Lý: Cam kết đặt ra nhiệm vụ giáo dục và quản lý để đảm bảo người chưa thành niên không vi phạm pháp luật.

Mục đích của mẫu 11/QLGĐ

Mẫu 11/QLGĐ là bản cam kết bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình. Mục đích chính của mẫu này là gì?

  • Bảo Đảm Quản Lý Tại Gia Đình: Bản cam kết này do cha mẹ hoặc người giám hộ lập ra để cam kết về bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên. Nội dung cam kết nêu rõ thông tin quản lý và các điều kiện cần thiết.
  • Nghĩa Vụ Của Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ: Mục đích chính là khi cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình, họ phải cam kết bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý này.

Vai trò của biện pháp thay thế

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, biện pháp quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính. Điều này là một biện pháp giáo dục áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính.

Tinh thần nhân đạo và hỗ trợ

Pháp luật của nước ta không chỉ xem xét xử lý vi phạm mà còn hướng đến tinh thần nhân đạo và hỗ trợ. Đối với những đối tượng chưa thành niên có hành vi vi sai, chúng sẽ được tạo điều kiện để sửa sai, trở thành công dân có ích.

Bản cam kết bảo đảm điều kiện để thực hiện quản lý tại gia đình

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2024/01/mau-ban-cam-ket-nguoi-giam-ho-cha-me.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710