zalo-icon
phone-icon

Dịch Vụ Đăng Ký Bảo Hộ Chỉ Dẫn Địa Lý

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ LÀ GÌ ?

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành tại đây!

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Công ty luật Thành Công sẽ tư vấn, hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định, bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Tờ khai đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo mẫu quy định;

2. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định chỉ dẫn địa lý cần bảo hộ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:

 • Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
 • Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);
 • Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

3. Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên; Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác);

6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

BƯỚC 2: NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ

Công ty luật Thành Công sẽ đại diện cho khách hàng nộp và theo dõi đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

BƯỚC 3: THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC VÀ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Thẩm định hình thức: Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Thời gian công bố đơn: Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý được thẩm định nội dung trong thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

BƯỚC 4: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý sau khi được thẩm định hình thức và nội dung hợp lệ được Cục sở hữu trí tuệ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

* Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710