zalo-icon
phone-icon

Các mẫu báo cáo về lao động cuối năm 2024 mới nhất

Là một doanh nghiệp tiên phong, việc đánh giá hiệu suất lao động cuối năm 2024 là một phần quan trọng để xác định hướng đi cho tương lai. Dưới đây Luật Thành Công sẽ giới thiệu các mẫu báo cáo về lao động cuối năm 2024. Mẫu  bao gồm các báo cáo chất lượng, đảm bảo duy nhất và không trùng lặp với các trang web khác, giúp bạn nâng cao vị thế trên các công cụ tìm kiếm và tạo sự ấn tượng tích cực.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Trước ngày 05/12/2023, nhà sử dụng lao động cần thông báo về các biến động trong lực lượng lao động tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Đồng thời, họ cũng phải thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tại địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện.

Trong trường hợp nhà sử dụng lao động không thể báo cáo biến động lao động qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, họ có thể gửi bản báo cáo bằng văn bản theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I (theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng với việc thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tại địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với những lao động hoạt động tại khu công nghiệp, khu kinh tế, nhà sử dụng lao động cần báo cáo về biến động lao động tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để tiến hành theo dõi.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/mau-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Thông cáo về tình trạng sử dụng lao động nước ngoài (nếu có)

Trước ngày 05/01/2024, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài cần thông báo về tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I được phát hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Kỳ báo cáo hàng năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo và kết thúc vào ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Mẫu báo cáo tình trạng sử dụng lao động nước ngoài

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động

Trước ngày 10/01/2024, tổ chức sử dụng lao động cần gửi báo cáo tổng hợp về tình hình tai nạn lao động năm 2024 đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa điểm trụ sở chính của họ, theo mẫu quy định tại Phụ lục XII điều chỉnh theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Báo cáo có thể được chuyển qua một trong những hình thức sau: trực tiếp, qua fax, bưu điện, hoặc thư điện tử.

Mẫu báo cáo về tình hình tai nạn lao động

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/bao-cao-tinh-hinh-tai-nan-lao-dong.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động

Trước ngày 10/01/2024, tổ chức sử dụng lao động cần báo cáo định kỳ hàng năm về công tác an toàn và vệ sinh lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cũng như Sở Y tế (qua phương tiện trực tiếp, fax, bưu điện, hoặc thư điện tử), theo mẫu được chỉ định trong Phụ lục II của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH.

Mẫu báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/mau-bao-cao-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Báo cáo về sức khỏe lao động

Chấp hành trước ngày 10/01/2024, các tổ chức lao động cần thực hiện báo cáo về tình hình sức khỏe lao động theo mẫu được quy định trong Phụ lục 8, đi kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT. Báo cáo này cần được gửi đến trung tâm y tế tương ứng của huyện, quận, thị xã, hoặc thành phố nằm trong lãnh thổ của tỉnh mà cơ sở lao động có trụ sở chính, hoặc đơn vị quản lý y tế thuộc bộ, ngành đối với các trường hợp cơ sở lao động nằm trong phạm vi quản lý của bộ, ngành đó.

Mẫu báo cáo về sức khỏe lao động

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/mau-bao-cao-y-te-lao-dong.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Thông báo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trước ngày 15/01/2024, người sử dụng lao động cần phải thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm trước theo mẫu số 33, được công bố kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

[pdf-embedder url=”https://luatthanhcong.com/wp-content/uploads/2023/12/mau-bao-cao-tinh-hinh-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep.pdf”]

DOWNLOAD BIỂU MẪU TẠI ĐÂY!

DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710