zalo-icon
phone-icon

Điều kiện và tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ đền bù một phần thu nhập cho người lao động khi mất việc, hỗ trợ họ trong việc học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm dựa trên Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo Điều 3, Điều luật 2013 về Việc làm). Trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, đặc biệt là trải qua đại dịch Covid vừa rồi, càng làm rõ tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp đối với NLĐ.

Tại thời điểm kinh tế đi xuống do Đại dịch thì Bảo hiểm thất nghiệp đã giúp giải quyết không ít khó khăn cho người lao động, có thể ví bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm đó như tấm phao cứu sinh của người lao động. Như vậy, điều kiện để người lao động được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp là gì? Và hồ sơ thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết bên dưới nhé!

Điều kiện để nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện để nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp
Điều kiện để nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 của Luật Việc làm năm 2013, người lao động muốn được hưởng trợ cấp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây để nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp:

Thứ nhất: NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

Thứ hai: NLĐ đã đóng BHTN từ đủ:

 • Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với các trường hợp: HĐLĐ có xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn.  
 • Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vi phạm pháp luật; Nhận lương hưu, cũng như hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Thứ hai, người lao động đã đóng đủ Bảo hiểm xã hội thất nghiệp.

Thứ ba: NLĐ đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL (Trung tâm dịch vụ việc làm)

Thứ tư: NLĐ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây

 • Một là, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;  
 • Hai là, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;  
 • Ba là, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;  
 • Bốn là, bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;  
 • Năm là, ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;  
 • Sáu là, chết.

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 và được hướng dẫn chi tiết tại điều 8, Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau: 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

=

Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp

x

60%

Như vậy:

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng bằng 60% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 
 • Thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp được tính dựa trên số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu đủ 12 tháng đến 36 tháng, người lao động sẽ được hưởng trong suốt 03 tháng.
 • Thời gian bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính từ ngày thứ 16, tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp..

Thủ tục làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:  

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);  
 • Bản chính hoặc bản sao (công chứng) của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;…  
 • Sổ BHXH  
 • 02 ảnh 3 x 4  
 • CMND/CCCD, sổ hộ khẩu/ giấy xác nhận tạm trú photo (nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc) để đối chiếu.

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu? Bao lâu thì được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp?

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu
Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu

Đã có hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải nộp ở đâu để nhận trợ cấp thất nghiệp? Cùng tìm hiểu bên dưới nhé!

 • Sau khi đã chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như hướng dẫn tại Mục 3, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.  
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm, thì Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) sẽ tiến hành xác nhận việc giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Trong khoảng thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp có kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ. Trong trường hợp người lao động (NLĐ) không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) sẽ phải thông báo bằng văn bản và chi tiết lý do.
 • Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.  
 • Trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ và kèm theo thẻ BHYT.  
 • Mỗi tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong khoảng thời gian 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. 

Như vậy, tính từ ngày nộp hồ sơ thì chậm nhất là sau 25 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm giới thiệu việc làm nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì người lao động sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: Mỗi tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo như lịch hẹn và kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Trong tháng, nếu như NLĐ không đến thông báo theo quy định thì sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Ngoài ra, NLĐ không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định thì trung tâm dịch vụ việc làm cũng sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan BHXH và gửi thông báo đến người lao động để thông báo về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó (Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP).

Những điều cần lưu ý về các khoản chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Người sử dụng lao động (Tổ chức, Doanh nghiệp) và người lao động cần lưu ý những nội dung quan trọng sau đây về bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp năm 2024 bao gồm:

 • Thứ nhất là các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 
 • Thứ hai là đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
 • Thứ ba là trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 
 • Thứ tư là thời hạn thông báo kết quả tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Thứ năm là các trường hợp tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trên đây là một số nội dung xoay quanh Bảo hiểm thất nghiệp và những điều cần lưu ý về các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp quý độc giả giải đáp được những thắc mắc của mình về Bảo hiểm thất nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710