zalo-icon
phone-icon

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm là loại giấy tờ bắt buộc phải có trong bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm. Mẫu số 01 phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:…………/Tên doanh nghiệp/Năm công bố

  1. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

          Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………….

          Địa chỉ: ……………………………………………………………………

          Điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………

          E-mail………………………………………………………………………

          Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………

          Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP :………Ngày cấp/Nơi cấp:..(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

  1. Thông tin về sản phẩm
  2. Tên sản phẩm: ………………………………………………………………………….
  3. Thành phần: ……………………………………………………………………………..
  4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:………………………………………………………..
  5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: ……………………………………….
  6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): …………………………………………

          III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

  1. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

          Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số….; hoặc

– Thông tư của các Bộ, ngành; hoặc

– Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc

– Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành); hoặc

– Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Tiêu chuẩn quốc gia);hoặc

– Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex)).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

                                                   ……….., ngày ….. tháng …… năm…….
                                                             
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự mới 2023

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

BẢO LÃNH TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710