Th-LS Nguyễn Xuân Huy

THS LS NGUYỄN XUÂN HUY

Liên hệ với chúng tôi

 

 

  Ths-Ls Nguyễn Xuân Huy

  Chức vụ:  thành viên công ty

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 03

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Thạc sỹ Luật học

  Luật gia – Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

  Luật sư Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm hơn 08 năm làm việc trong các lĩnh vực pháp lý: Tranh tụng, Doanh nghiệp, đất đai, thừa kế, tham gia tham vấn cho các công ty – tập đoàn, xây dựng điều lệ công ty, quy chế công ty quản lý nội bộ, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của công ty và những vụ việc pháp lý khác, cụ thể như sau:

  • Dân sự: Tranh chấp về lao động; Tranh chấp thừa kế; Tranh chấp hợp đồng thế chấp; Tranh chấp Hợp đồng vay tiền; Tranh chấp quyền tác giả; Tranh chấp quyền sử dụng đất; Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất; Tranh chấp lối đi; Tranh chấp quyền sở hữu nhà; Tranh chấp về hợp đồng đặt cọc.
  • Hành Chính: Khiếu nại, tham gia giải quyết khiếu nại các vụ việc liên quan đến quyết định thu hồi đất, Quyết định của UBND về việc từ chối cấp giấy chứng nhận, Quyết định của Cơ quan Thi hành án và các Tranh chấp khiếu kiện hành chính khác.
  • Kinh doanh thương mại: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, Tranh chấp hợp đồng gia công hàng hoá; Tranh chấp hợp đồng tín dụng, Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư, Tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu.
  • Hôn nhân và gia đình: Tranh chấp ly hôn, Tranh chấp quyền nuôi con, Tranh chấp tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp
  • Tư vấn về Tài chính – Thuế
  • Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.
  • Tư vấn Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, Dự án xây dựng cơ sở hạng tầng.
  • Tư vấn sở hữu trí tuệ : Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, Tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.