LUẬT GIA TRẦN ĐĂNG QUANG

Liên hệ với chúng tôi

 

  Luật gia Trần Đăng Quang

  Chức vụ: Thành viên công ty

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 04

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Luật gia – Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm 08 năm đại diện khách hàng tham gia giải quyết các vụ án:

  Dân sự: Tranh chấp hợp đồng thế chấp, Tranh chấp Hợp đồng vay tiền, Tranh chấp quyền tác giả, Tranh chấp quyền sử dụng đất, Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, Tranh chấp lối đi, Tranh chấp quyền sở hữu nhà.

  Kinh doanh thương mại: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, Tranh chấp hợp đồng tín dụng.

  Hôn nhân và gia đình: Tranh chấp ly hôn, Tranh chấp quyền nuôi con, Tranh chấp tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

  Kinh nghiệm 05 năm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực:

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

  Tư vấn về Tài chính – Thuế

  Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  Tư vấn sở hữu trí tuệ : Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, Tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.

  Tư vấn định giá bất động sản, dây chuyền máy móc, nhà xường, tàu biển..vv.