luật sư gia nguyễn công đệ

TPL NGUYỄN CÔNG ĐỆ

Liên hệ với chúng tôi

 

  Thừa phát lại Nguyễn Công Đệ

  Chức vụ: Thành viên công ty

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 03

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Chứng chỉ Thừa Phát Lại – Học viện Tư pháp

  Chứng chỉ Công chứng viên – Học viện Tư pháp

  Luật gia – Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

  Trưởng văn phòng Thừa phát lại Thành Công

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm 07 năm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực:

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

  Tư vấn về Tài chính – Thuế

  Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  Tư vấn sở hữu trí tuệ : Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, Tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.

  Tư vấn môi giới bất động sản.

  Tư vấn chiến lược đầu tư, phát triển dự án bất động sản.

  Tư vấn cho những nhà đầu tư nước ngoài triển khai dự án bất động sản tại Việt Nam

  Tư vấn tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng.

  Tư vấn Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng thi công xây dựng.

  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế.

  Tư vấn hồ sơ đấu thầu dự án.

  Tư vấn công chứng các loại hồ sơ.

  Tư vấn tư hành án bằng hình thức thừa phát lại