LUẬT SƯ NGÔ THÁI NGỌC HUYỀN

Liên hệ với chúng tôi

  Luật sư Ngô Thái Ngọc Huyền

  Chức vụ: Phó Giám đốc

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 02

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Luật gia – Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

  Luật sư – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm 06 năm làm Luật sư Tranh tụng, tham gia giải quyết các vụ án:

  Dân sự: Tranh chấp thừa kế, Tranh chấp hợp đồng thế chấp, Tranh chấp Hợp đồng vay tiền.

  Kinh doanh thương mại: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, Tranh chấp hợp đồng tín dụng, Tranh chấp sở hữu công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư, Tranh chấp hợp đồng đại lý.

  Hôn nhân và gia đình: Tranh chấp ly hôn, Tranh chấp quyền nuôi con, Tranh chấp tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

  Kinh nghiệm 06 năm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực:

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

  Tư vấn về Tài chính – Thuế

  Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  Tư vấn môi giới bất động sản.

  Tư vấn chiến lược đầu tư, phát triển dự án bất động sản.

  Tư vấn tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng.

  Tư vấn Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng thi công xây dựng.

  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế.

  Tư vấn hồ sơ đấu thầu dự án.