Kế toán trưởng nguyễn hà tô ngọc

KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN HÀ TỐ NGỌC

Liên hệ với chúng tôi

  Kế Toán Trường Nguyễn Hà Tố Ngọc

  Chức vụ: Giám đốc Tài chính

  Email:hangluatthanhcong@gmail.com

  Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 01

  Trình độ học vấn:

  Cử Nhân Luật

  Cử Nhân Tài chính kế toán

  Chứng chỉ Kế toán trưởng

  Lĩnh vực chuyên môn:

  Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, thuế, kế toán:

  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp

  Tư vấn về Tài chính, Thuế, Kế toán

  Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp