zalo-icon
phone-icon
11/11/2022 Hồ Đặng Lâu

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

HỒ SƠ

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN (Phụ lục I-4)


MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN


MẪU DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP (Phụ lục I-7)


CÁC TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710