LUẬT GIA PHẠM ĐÌNH TUẤN KHANH

Liên hệ với chúng tôi

Luật gia Phạm Đình Tuấn Khanh

Chức vụ: Phó giám đốc

Email:hangluatthanhcong@gmail.com

Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 01

Trình độ học vấn:

Cử Nhân Luật

Cư nhân kinh tế

Luật gia – Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

Chứng chỉ môi giới bất động sản.

Lĩnh vực chuyên môn:

Kinh nghiệm 15 năm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực:

Tư vấn môi giới bất động sản.

Tư vấn chiến lược đầu tư, phát triển dự án bất động sản.

Tư vấn cho những nhà đầu tư nước ngoài triển khai dự án bất động sản tại Việt Nam

Tư vấn tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng.

Tư vấn Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng thi công xây dựng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán quốc tế.

Tư vấn hồ sơ đấu thầu dự án.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp 

Tư vấn về Tài chính – Thuế

Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Tư vấn Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, Dự án xây dựng cơ sở hạng tầng.

Tư vấn sở hữu trí tuệ : Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về SHTT, Tư vấn giải quyết tranh chấp SHTT.

Tư vấn thủ tục nhận di sản thừa kế cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.