KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN HÀ TỐ NGỌC

Liên hệ với chúng tôi

Kế Toán Trường Nguyễn Hà Tố Ngọc

Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Email:hangluatthanhcong@gmail.com

Hotline: 1900 633 710 Nhấn phím 01

Trình độ học vấn:

Cử Nhân Luật

Cử Nhân Tài chính kế toán

Chứng chỉ Kế toán trưởng

Lĩnh vực chuyên môn:

 

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, thuế, kế toán:

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tái cấu trúc, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và M &A doanh nghiệp 

Tư vấn về Tài chính, Thuế, Kế toán

Tư vấn tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp