Quản lý lao động

Người Lao Động Chấm Dứt Hợp Động Lao Động Có Được Trả Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Hay Không

Người Lao Động Chấm Dứt Hợp Động Lao Động Có Được Trả Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Hay Không

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau

Tiền lương, đãi ngộ

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Chế độ làm việc

VBPL Lao động

Kỹ luật lao động

Kỷ Luật Lao Động

Kỷ Luật Lao Động

Hình thức xử lý kỷ luật lao động: - Khiển trách, Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng,  cách chức, Sa thải.”

Bảo hiểm xã hội

Xử Lý Một Số Tình Huống Về Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Xử Lý Một Số Tình Huống Về Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau:  thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Tranh chấp lao động

Biểu mãu, hợp đồng LĐ

Hợp đồng cho thuê lại lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động

Câu hỏi từ khách hàng: Chào Luật sư! Luật sư cho hỏi, tôi đang muốn cho thuê lại lao động và đã xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cũng như hoàn thành...