Kết hôn

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Pháp luật Việt Nam quy định có hai chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm: chế độ tài sản theo thỏa thuận và chế độ tài sản theo luật định.

Chấm dứt hôn nhân

Trình tự, thủ tục ly hôn (đơn phương/thuận tình) có yếu tố nước ngoài

Trình tự, thủ tục ly hôn (đơn phương/thuận tình) có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ gồm: - Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương hoặc thuận tình ly hôn; - Giấy đăng ký kết hôn (Bản chính); - Sổ hộ khẩu (Bản sao chứng thực);

Quan hệ gia đình

Cấp dưỡng, nuôi con

Cấp dưỡng khi ly hôn

Cấp dưỡng khi ly hôn

Các trường hợp cấp dưỡng: (Điều 82 và Điều 110 Luật hôn nhân gia đình 2014) - Pháp luật quy định cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Con nuôi

Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện và thủ tục nhận con nuôi

Quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện và thủ tục nhận con nuôi

Cá nhân muốn nhận con nuôi thì phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi năm 2010, cụ thể các điều kiện bao gồm:

Tranh chấp hôn nhân

VBPL hôn nhân, gia đình