Giao, cho thuê đất

Thủ Tục Giao Đất, Cho Thuê Đất Không Thông Qua Hình Thức Đấu Giá
Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm