Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Mục lục

  PHÂN BIỆT GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI

  Về cơ bản, nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau.  Tuy nhiên, do những điểm giống nhau nhất định về mặt hình thức mà mọi người vẫn thường nhầm lẫn. Để có thể so sánh một cách đầy đủ chúng ta cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật một cách chặt chẽ nhất.

  Giống nhau:

  - Đều là các chỉ dẫn thương mại xuất hiện trên hàng hóa, giúp người tiêu dùng phân biệt.

  - Phải là những dấu hiệu nhìn thấy được.

  - Có khả năng phân biệt.

   Tiêu chí

   

  Nhãn hiệu

   

   

   Tên thương mại

   Khái niệm

   “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

   Khoản 16 điều 4 Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

   

   “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

   Khoản 21 điều 4 Luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

   

   Căn cứ xác lập

   Đăng ký đối với nhãn hiệu thông thường.

   Không đăng ký đối với nhãn hiệu nổi tiếng

   

   Không cần đăng ký

   Dấu hiệu

   Có thể là những từ ngữ hình ảnh, biểu tượng, là sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh

   Không bảo hộ những cụm từ, dấu hiệu quy định tại khoản 2 điều 74 Luật SHTT

   

   Chỉ là dấu hiệu từ ngữ, không bảo hộ màu sắc, hình ảnh

   Gồm 2 thành phần:

   - Mô tả

   - Phân biệt

   

   Số lượng

   Một chủ thể kinh doanh có thể đăng ký sở hữu nhiều nhãn hiệu

   Một chủ thể sản xuất kinh doanh chỉ có thể có một tên thương mại

   Điều kiện

   Phải đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ

   Chỉ cần sử dụng hợp pháp tên thương mại

   Phạm vi bảo hộ

   

   

   Bảo hộ trên phạm vi toàn quốc

   Bảo hộ trong lĩnh vực và khu vực kinh doanh

   Thời hạn bảo hộ

   10 năm, có thể gia hạn


   Bảo hộ không xác định thời hạn, chấm dứt khi không còn sử dụng

   

   Chuyển giao

   Nhãn hiệu có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng chuyển quyền sử dụng

   Chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh

  NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 - 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ