ThS. LUẬT SƯ LÊ BÁ THÀNH

ThS. LUẬT SƯ LÊ BÁ THÀNH

Thạc sĩ luật - Luật sư Lê Bá Thành

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Email: luatsulebathanh@gmail.com

Hotline: 0963 766 477

Trình độ học vấn:

Cử Nhân Luật

Thạc Sĩ Luật Học

Luật gia – Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn:

Với 08 kinh nghiệm trong việc Tư vấn pháp luật, Tham gia tố tụng và Giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực:

Doanh nghiệp: Tư vấn thành lập doanh nghiệp mới; Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật về Thuế - Kế toán; Tư vấn và thực hiện các thủ tục phá sản/giải thể doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, tranh chấp nội bộ Công ty; Giải quyết tranh chấp giữa Công ty với các đối tác/khách hàng.

Đầu tư nước ngoài: Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Tư vấn thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam; Tư vấn thực hiện các dự án đầu tư; Giải quyết tranh chấp, xung đột giữa các nhà đầu tư, giữa nhà đầu tư với các đối tác/khách hàng.

Đất đai – Bất Động Sản: Thẩm tra hồ sơ pháp lý trong mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, cho thuê Nhà đất; Giải quyết tranh chấp về giao dịch (mua bán) quyền sử dụng đất, nhà ở; Giải quyết tranh chấp về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất; Giải quyết tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng đất giữa vợ và chồng khi ly hôn.

Ngân hàng – Chứng khoán- Bảo hiểm:  Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao dịch giữa khách hàng với Ngân hàng, Công ty tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm; Soạn thảo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng chứng khoán; Thẩm tra pháp lý các hồ sơ của khách hàng; Đăng ký các Giao dịch đảm bảo và các giao dịch khác; Xử lý các khoản nợ của cá nhân/doanh nghiệp đối với Ngân hàng, Tổ chức; Giải quyết Tranh chấp trong lĩnh vực Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm tại Tòa án và Trọng tài.

Kinh doanh thương mại: Đàn phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, các hợp đồng dịch vụ trong nước và quốc tế; Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Dân sự, Hình sự: Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự; Luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự.

405 Lượt xem